Ms-Kom s.r.o.

 

 

 

            Ing. Marián Zacharda - konateľ spoločnosti

 

Znalecká organizácia zabezpečuje :

znalecké posudky z odboru doprava a strojárstvo

                                                   odvetia :                                

                                  1. dopravné nehody

                                  2. oceňovanie vozidiel

                                  3. oceňovanie strojov a technologií

                                  4. posúdenie technického stavu

 

Ms-Kom s.r.o.

Vojenská cesta č. 12,     900 41 Rovinka

mobil : 0903/ 716 464 

Email : zacharda@zacharda.sk

IČO 17331901